КОСТА ФОРЕВ 1942 - 1993

Съставител и автор на текста: Светла Москова
с помощта на колектива на ГХГ – Пловдив
Автор на предговора: Красимир Линков
Библиография: Райна Панайотова, Народна библиотека "Иван Вазов"
Английски превод: Пенка Танева-Кафелова
Фотография: Готокомплекс "Пингвин" – ФО, Наташа Манева, Валентин Трончев
Графичен дизайн и предпечатна подготовка: Поли Арт