КАТАЛОГ ЖИВОПИС

Съставители: Красимир Линков, Владимир Харбалиев, Светла Москова, Галина Лардева
Превод: Петър Брюхнев
Научен редактор: Иванка Гергова
Фотограф: Никола Лаутлиев 
Дизайн: Георги Линков
Редактори: Стоянка Нешева, Албена Агасян
Печат: „Абгар“ АД – Велико Търново

Издателство „Летера“-Пловдив

Година на издаване: 2002 г. 

ISBN 954-516-360-7
Размери: 16,5 х 24 см