ИЗБРАНО ОТ ФОНД ЖИВОПИС

В „Избрано от фонд Живопис“ са поместени знакови за историята на българското изобразително изкуство произведения от художници като Георги Данчов, Станислав Доспевски, Николай Павлович, Константин Величков, Ян Мърквичка, Христо Станчев, Цанко Лавренов, Златю Бояджиев, от ярката пловдивска група от 60-те – Кольо Витковски, Димитър Киров, Йоан Левиев, Георги Божилов, Христо Стефанов, Енчо Пиронков. Представени са творбите и на емблематични автори от следващите поколения. Много от картините могат да се видят в обновената постоянна експозиция на Галерията на ул. „Съборна“ №14А, която отвори врати след мащабна реставрация и привлича могобройни посетители.
С издаването на новия двуезичен албум, увеличен по обем и съдържание, съставен и отпечатан на високо професионално ниво, със съвременен дизайн, Градската художествена галерия отговаря на нарасналите изисквания на публиката, интересуваща се от изобразително изкуство.
С въвеждащ текст директорът на галерията Красимир Линков щрихира историята на създаването на институцията и нейната постоянна експозиция. В албума е поместен текст на проф. д. изк. Чавдар Попов, който подчертава значимостта на имената и творбите, оформящи „забележителната колекция от произведения на българската живопис, която по своите богатства се нарежда сред водещите в България.“
Албумът е на български и на английски език. Високото качество на изображенията се дължи на фотографа Цветан Чатъшки. Елегантният дизайн е дело на Милена Китипова – главен уредник и дизайнер в галерията. Книгата е отпечатана в Студио Колорпринт, Пловдив. Подготовката и отпечатването му са подпомогнати финансово от Министерството на културата.

Съставител: Красимир Линков (Изкуствовед и директор на ГХГ – Пловдив)
Текст: проф. д. изк. Чавдар Попов (изкуствовед), Красимир Линков
Фотограф: Цветан Четъшки, Марин Бекирски, фотографии, стр 48 (долу) 64, 12 Държавен архив – Пловдив, фотография, стр. 67
Превод на английски език: Константина Няголова
Коректор: Емилия Маринова 
Художествено оформление: Милена Китипова
Екип на Градска художествена галерия - Пловдив
Печат: Колор Принт, Пловдив
Размер: 26 х 21 см
Съдържание: 176 ст
ISBN 978 619 92028 4 5