Гьоте-институт България организира мрежова среща на Академията за културен мениджмънт

Гьоте-институт България организира мрежова среща на Академията за културен мениджмънт (програма за изграждане на капацитет в сферата на културата с клонове в София, Букурещ, Солун и Сараево) от 4 до 6 юли 2019 г. в партньорство с Фондация „Пловдив 2019“. Като най-подходящо място за събитието със 70 участници от четирите балкански държави беше определена „Баня Старинна“ заради артистичното ѝ вътрешно пространство.

Мрежовата среща и инкубатор за идеи в Европейската столица на културата е посветена на темите „Дигиталната ера: култура и изкуства в преход“, „Европейски столици на културата в региона на Югоизточна Европа“ и „Международно сътрудничество и ролята на клъстърите на EUNIC“. Програмата, разработена от Янина Танева и „Фабрика за идеи” (София), ще насърчи обмена и колаборацията между участниците и ще създаде пространство за развитие на нови проекти.