Детска школа по изобразително изкуство

В Градска художествена галерия - Пловдив работи детска школа по изобразително изкуство "Сев колорит". Ръководител е Севлия Тодорова, художник и уредник в Галерията. Учебните заниятия включват представяне на различни техники на изобразителното изкуство и рисуване.

 

Работно време:

вторник: 15.00 - 17.00 ч.

събота: 10.30 - 17.30 ч. (три различни групи)

 

Адрес: ул. "Васил Кънчев" 1а, Пловдив, Постоянна експозиция "Енчо Пиронков"

За контакти: 032/ 63 80 55