УТВЪРДЕНИ ТВОРЦИ ОТ ХХ ВЕК ДО ДНЕС

Основната цел на изложбата „Утвърдени творци от ХХ век до днес“ е да запознае публиката с дълбинните пластове на творческото въображение, които провокират развитие в мисленето и начините на изразяване на различните поколения от средата на миналия век до днес. Интересът ни е насочен към онзи духовен импулс за творческа свобода, която мотивира авторите да се променят, да търсят, да изследват. Неслучайно в експозицията са включени творци от няколко генерации и неслучайно сме заложили на стиловото многообразие. Идеята е да покажем, че желанието за неформално мислене и експериментиране с изразни средства не са приоритет само на младостта. Представените автори са родени, израснали и реализирали се в различни градове на страната, но ги обединяват стремежът за развитие, търсене на провокативност, смелост и желание за новаторски експерименти. Дори през годините, в които изящните изкуства са били силно подчинени на академизма, в България е имало немалко свободомислещи и модерно изразяващи се художници, които са се стремили да се доближат до западноевропейските художествени процеси. В изложбата са представени и творци, които още в края на 60-те години на миналия век започват да се обръщат към по-обобщена образност и се потапят смело в стихията на багрите, за да предложат една нова естетика. Всички тези процеси получават още по-силен тласък след промените в обществено-политическия живот в края на 80-те години, които се превръщат в своеобразен катализатор за новаторски идеи и бунтарски изяви, разбиващи академичния канон. По това време започват да се отприщват всевъзможни стилови експерименти, обогатяващи панорамата на визуалното изкуство в България. 

В експозицията са включени 17 автори, които са представени с произведения, носещи белезите на различни творчески периоди. Времевата рамка е много широка – от студентски работи до произведения, подготвени специално за конкретната изложба. 
Очевидно е, че обхватът на темата е много широк и представените конкретни автори са само малка част от онези, които заслужават да бъдат включени в нея, затова амбицията ни е проектът да бъде продължен през годините. Участници:
1. Алцек Мишев 
2. Атанас Згалевски
3. Ванко Урумов
4. Вежди Рашидов 
5. Веселин Начев
6. Димо Колибаров
7. Едмонд Демирджиян 
8. Зиятин Нуриев 
9. Ивайло Мирчев 
10. Иван Димов 
11. Иван Кирков 
12. Иван Нинов 
13. Калина Тасева 
14. Кирил Матеев 
15. Колю Витковски