РАЗЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА

Овладяването на пространството и проникването в дълбините е това, което отличава групата около Стефан Александър Камп. Проф. Тониа Кос, проф. д-р Ролф Лавен, Силвия Генова, Силвия Фишер, Адиса Чечелич, Стефан Александър Камп и Енкхтумен Саняа са художници, които живеят и работят във Виена. Всеки от тях има различна техника и подход към творбите си. Едно нещо обаче обединява групата – специалното внимание към пространството. Независимо дали в двуизмерно или триизмерно пространство, както при проф. д-р Лавен и неговите скулптури, или при проф. Кос и нейната инсталация. От друга страна, хаптиката (общуването чрез докосване) и структурата на творбите на Силвия Генова, изработени от естествени материали, или кожените картини на Енкхтумен Саняа, които създават свой собствен свят. Абстрактните пространства са изградени от творбите на Адиса Чечелич, Силвия Фишер, проф. Кос и Стефан Александър Камп. С различни материали и наслагвания те завладяват пространството и оставят слоевете да говорят сами за себе си по живописен начин. Влезте в диалога на живописните платна и творбите, оставете сетивата си да потънат в пространствата и се насладете на изложбата.


В изложбата „Различни пространства“ по хармоничен начин се вплитат посланията на българските автори. Със свои произведения участват известните художници, свързани с Пловдив: Бояна Попова, Иван Чакъров, Кольо Мишев, Милена Мишева, Никола Певичаров, Николай Няголов и Николай Томов. Различни като стилови предпочитания, образна система и експресия, в тази изложба те представят от фигуралната композиция до пълната абстракция. По впечатляващ начин творбите им доизграждат общото усещане за невидими връзки между различните артистични пространства.

Exhibition

ЛАБИРИНТ You are welcome

ЛАБИРИНТ

-
KAPANA Gallery