ПРЕЗ ЩОРИТЕ

Една много лична изложба представя в Пловдив Пламена Димитрова-Рачева, изкуствовед и графичен артист от Варна, задълбочен изследовател на процесите в българското графично изкуство. Изложбата „През щорите“ ще бъде открита на 30 януари от 18:00 часа в постоянната експозиция „Мексиканско изкуство“ на Градската художествена галерия – Пловдив в Стария град (ул.„Артин Гидиков“ №11). 
Пламена Рачева ще покаже пред публика завършения продукт на своите творчески занимания от последните години – нов поглед към търсената от нея двоичност на перцепцията. „През щорите“ е изложба от дигитално генерирани графики, в които е използвана фотография и е търсен и ЗD ефект. Авторката предизвиква зрителите да променят гледните си точки в търсене на скрити образи. Визуалната провокация е в движението в преплетените образи, често дематериализирани в трансформацията си, с наслагани транспарентно следи от графити, природни обекти, архитектурни фрагменти, детайли, свидетелстващи за обитаемост на градската среда. Ще видим едни постоянно променящи се образи, които подмамват зрителя да обикаля около произведенията и да открива и скрива различни изображения. Всяка от творбите е съставна визия – включва две отделни работи, които се пресичат в ивиците на нагънати като хармоника графични листове. Те срещат искрящи природни мотиви с градска сивота, очертания на прозорци с летящи фигури, светлини със сенки. 
„През щорите“ – споделя Пламена Рачева - очите виждат тишината на невидимото. Там в него плуват образи, представи, породени от спомени, усещания, сенки, от мечтани видения извън реалността. 
Това са „протестираните“ пространства на подсъзнанието, в които хората разкриват своите съкровени тайни, емоции, страхове, копнежи, фобии. Това са отпечатъци върху бялата повърхност на графичния лист, асоциирана с плътността на щорите. Това са духовните ни пространства - визуализирани, въображаеми, емоционални, които можем да напуснем или да останем в тях. Дигитално отпечатаните графики върху една плоскост или върху нагъната като хармоника хартия кореспондират с естетиката на електронните медийни и екранни изображения. Сюжетите им носят миксирането на визии – статични и динамични – терени, листа на дървета, панорами от въздуха, силуети и сенки на хора, които идват от различни времена. Това извличане на видимата реалност „През щорите“ е част от осветяването на личния ми живот.“
Отделен цикъл в изложбата е посветен на артистичното преобразяване на урбанизираната среда с елементи от различни култури и субкултури.

Пламена Димитрова-Рачева
Историк на изкуството, архивист и художник. Завършила Националната художествена академя, специалност „История на изкуството”. 
По-важни специализации и стипендии: "Getty Grant", Israel; Cite International des Arts, Paris; Арт мениджмънт-Британски съвет, София и Художествена академия, Белград; Център за мултимедийни изкуства, Университета в Хале, Германия; Държавна администрация, София.
Член на Американския биографичен институт NC, САЩ - 2000; AICA - 1997; Съюз на учените в България - 1990; Съюз на българските художници, Секция “Критика” – 1992 и на Секция „13” – 2008. 
Експерт в програмата „Дебютни проекти” на Национален фонд „Култура”, Швейцарска културна фондация и Център за културни политики “Сорос”, София – 1995-1999, 2004; Главен експерт в Главна дирекция на Държавна агенция „Архиви”, София – 2010 -2015.
Между 1993-2002 е Гост-преподавател по история на изкуството във Варненски свободен университет „св. Черноризец Храбър" Технически университет–Варна и Гост-лектор за съвременно българско изкуство в Аристотеловия университет в Солун, Гърция - 2002.
Куратор на изложби на съвременно българско изкуство в Европа и Азия. Член на международни журита за съвременна графика в България, Чехия, Сърбия, Македония, Гърция, Словения и др. 
Автор е на самостоятелни изложби графика и фотография в България, Франция, Гърция. Има авторски произведения и каталожно издание за видеоарта във Варна. Нейни творби са притежание на Националната галерия, СГХГ, Френският културен институт, София, частни колекции в България, Гърция, Франция, САЩ и др. 
Участва периодично в международни и национални конференции в България, Македония, Румъния, Словения с изследователски доклади върху изкуството на съвременната графика и на графиката от епохата на Българското възраждане. 
Автор е на множество книги и каталози с монографични и изследователски студии, рецензии и статии върху българското и чуждестранно изкуство.
Носител е на национални и международни награди за критика и за графика в България, САЩ, Чехия, Румъния.
От 2015 г. е директор на Художествена галерия „Борис Георгиев”, Варна.