ОТОНОВ. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Огромното пространство в Зала „2019“ на ул. „Гладстон“ 32 се оказа недостатъчно да побере мащабната ретроспекция на творчеството на един от най-известните български плакатисти от Пловдив Костадин Отонов, създал първото си произведение в приложната графика през 1973 г. Вече половин век Отонов задава стандарти в сферата на театралния, филмовия, панаирния, продуктовия плакат, при запазения знак, книжната корица, пощенската марка. Огромен брой представители на деловите кръгове, колеги, ученици, приятели и общественици дойдоха лично да поздравят художника за юбилея и постигнатото в творческия му път.   

В словото си на откриването доц. д-р Ненко Атанасов от катедра „Плакат и визулна комуникация“ в Националната художествена академия заяви:  

„Костадин Отонов мощно тежи в основите на българския художествен плакат като крайъгълен камък…Присъствието на автора е забележително, а неговата нестихваща творческа активност е с абсолютна величина – от края на 70-те години на миналия век до днес…Силата и енергията на Отоновите плакати се констатира и чрез многобройните им селекции в най-силните представяния на приложната графика през последните 45 години – регионални, национални и международни изложби, биеналета, триеналета и други форуми…Те могат да се подредят като скрижали, не да респектират или налагат визуални канони, а да служат като пример за професионализъм, респект към изкуството и любов към занаята.“ 

Цветя и поздравителен адрес поднесе на юбиляря заместник-кметът на Пловдив по култура, археология и туризъм Пламен Панов. Той му пожела „изминалите години да са само началото и тази впечатляваща творческа кариера да продължи да процъфтява. Защото плакатът е онази първопричина, която ни кара да посещаваме концерти, театрални постановки, да влизаме в киносалона.“

Костадин Отонов получи официално поздравление и от академичния състав на Националната художествена академия, която е завършил през 1977 г., поднесено от  заместник-ректорът ѝ проф. Николай Младенов. В него беше подчертан значимият  принос на дизайнера към българския плакат във всички негови проявления, а като знак за приемственост и важност в развитието на това изкуство беше посочен Националният ученически конкурс за плакат, носещ неговото име, който дава „летящ старт“ на младите артисти. Костадин Отонов има дългогодишна преподавателска дейност в Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив, а вече обучава и студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Художникът беше поздравен и от Международен панаир Пловдив. От името на ръководството му Емил Захариев поздрави художника за 75-та му годишнина, подчертавайки неговия основен принос и висока експертиза в дългогодишната съвместна работа с дружеството като създател (1997 г.) и неизменен председател на единствения в света Международен конкурс за панаирен плакат, подкрепян от Глобалната асоциация на изложбените индустрии UFI.

Развълнуван от толкова много внимание юбилярят каза: „Щастлив съм, че споделяте с мен това, което съм създавал през всичките тези години, макар че в залата е представена само една трета от него. Благодаря ви, че сте тук и че сте толкова много. Надявам се да продължавам да работя.“

Изложбата „Отонов. Графичен дизайн“ може да се разгледа до 29 октомври. Входът е свободен. Тя се организира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от нейния Есенен салон.