НИЕ И ТЕ

Във всекидневния език, както и в самото ежедневие, често се поставя бързо разграничение между „нас“ - тук и „те“ - там. Ние и Те са, може би, онези художници, които живеят в някои от арт-мегаполисите известни в света на изкуството, и тези, които живеят и работят в България, в така наречената периферия и дори тези, които работят в съседните държави.

Кураторската селекция включва артистите:  Албена Баева, Mitch Brezounek, Aleksandra Domanović, Kasia Fudakowski, Nilbar Güreş, Nona Inescu, Викенти Комитски, Мария Налбантова, Tanja Ostojić, Mila Panic, Jovana Popić, Adnan Softić, Аксиния Пейчева, Anna Uddenberg, Мартина Вачева, Боряна Венциславова. 

Изложбата предизвиква именно подобни деления и показва произведения, които могат да бъдат локализирани чрез отделните биографии, но които засягат общозначими теми. Границите, които определят кои са едните и кои са другите губят своите ясни контури.

 

Проектът включва разработването и реализирането на международна изложба в Пловдив, като ангажира институции, куратори и художници извън границите на страната, а творбите им са поставени в диалог с творбите на художници, които работят в България и в Пловдив.

Представените артистични позиции отразяват въпросите за съществуването, като част от общността. Те се характеризират с разнообразие, разнообразие и приети противоречия. Срещата със съвременното изкуство е уникална възможност светът, обществото и собственото ни съществуване в него да бъдат видени през различна призма. Съвременното изкуство е инструмент, който да се разбере, отрази и оцени сложността на днешната реалност.

Exhibition

ЛАБИРИНТ You are welcome

ЛАБИРИНТ

-
KAPANA Gallery