МИНИМАЛИЗМЪТ В БЪЛГАРСКАТА ЖИВОПИС 1944 - 2019

На 2 септември 2019г. в 18.00ч. се открива националната изложба „Минимализмът в българската живопис 1944 - 2019“. Тя ще е и първата експозиция, подредена в новата Изложбена зала „2019“ на ул. „Гладстон“ №32. Куратори на проекта са художниците доц. Румен Жеков, преподавател по живопис в АМТИИ - Пловдив, и доц. д-р Красимир Русев, преподавател във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“.

Експозицията съдържа творби, които са сред най-добрите постижения в областта на минималистичната живопис от последните 75 години. Включени са 37 български автори от страната и чужбина (Германия, Бразилия и САЩ). Изложбата ще бъде открита от проф. д-р Свилен Стефанов.

Кураторите мотивират интереса си към темата така:

„През 1934 година големият български изкуствовед Кирил Кръстев прави опит да формулира минимализма като философия и да създаде манифест на това течение в изкуството. Тази инициатива остава неразбрана за времето си  и както казва Петър Увалиев: ,,Това е изпуснат шанс да се намесим в процесите на световното изкуство“.  Този опит остава спорадичен и до  момента няма друг такъв за изследване на тази материя, както и не са организирани изложби и форуми по посочената тематика.“

Р.Жеков и К.Русев определят проявата като наследник на поредица изложби, сред които: ,,Живописта на 90-те“ (2001) с куратор Руен Руенов, „Неразказаната българска абстракция“   и ,,Спорът за реалността“  (2017) с куратори Петер Цанев и Станислав Памукчиев,  които си поставят сложната задача да покажат и в последствие да архивират тези процеси и тенденциите в българското изобразително изкуство.

Авторите на изложбения проект „Минимализмът в българската живопис 1944 - 2019“ работят върху теоретична разработка, която цели да систематизира процеса на развитие и спецификата на минималистичната живопис в България. 

В изложбата са представени творби от фондовете на Софийска градска художествена галерия, ХГ „Христо Цокев“ – Габрово, ХГ – Добрич и частни колекции и ще може да се види до 29.09.2019г., а в този период са предвидени и лекции пред студентска аудитория на тема съвременно изкуство.

Проектът се реализира с подкрепата на Община Пловдив и съдействието на: 

Градска худжествена галерия – Пловдив, Община Велико Търново, СБХ - София,     Представителство на СБХ - Велико Търново,  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Регионална библиотека ,, П. Р. Славейков, гр.Велико Търново.

Участници в изложбата:

Атанас Парушев, Биляна Рубинова, Валери Чакалов, Веско Велев, Даниела Олег-Ляхова, Данил Йорданов, Деян Вълков, Димитър Грозданов, Димитър Чолаков, Емил Миразчиев, Иван Кънчев, Иво Бистрички, Илиан Лалев, Йордан Парушев, Кольо Карамфилов, Кольо Мишев, Красимир Добрев – Доктора, Красимир Русев, Любен Генов, Милко Павлов, Надежда Олег-Ляхова, Надя Генова, Николай Бузов, Николай Найденов, Петър Дочев, Петер Цанев, Румен Богданов, Румен Жеков, Сашо Стоицов, Свилен Блажев, Свилен Стефанов, Севдалина Кочевска, Симеон Стоилов, Станимир Генов, Станислав Памукчиев, Стоян Куцев, Стойко Даскалов