Kosta Forev

Роден на 25 февруари 1942 г. в Асеновград, починал на 2 май 1993 г. в Асеновград. Няма завършено академично художествено образование. Създава предимно сюжети от хумористичния градски фолклор. Стилистиката му се гради върху естетиката на наивизма. 

Назад

Репродукции на автора

The end of a long bachelorhood
Kosta Forev