неизвестен автор (вероятно някой от братята на Ст. Доспевски)

Репродукции на автора