неизвестен автор (Тракия)

Репродукции на автора

неизвестен автор (Тракия)