неизвестен автор (Самоковска школа, вероятно Владимир Н. Карастоянов)

Репродукции на автора