неизвестен автор (вероятно майстор Захарий)

Репродукции на автора