неизвестен автор (Захарий Зограф, Самоковска школа)

Репродукции на автора

Св. Троица с Богородица (Св. Иван Рилски, Св. Сава и Св. Симеон Сръбски, Св. Стилиян
неизвестен автор (Захарий Зограф, Самоковска школа)