В Постоянна експозиция "Българско изкуство" се проведе презентация на тема „Представяне на реставраторски процеси“

В Постоянната експозиция на Градска художествена галерия - Пловдив на ул.„Съборна“№14А в Стария град се проведе презентация на тема „Представяне на реставраторски процеси“. Главният уредник на галерията Милена Китипова запозна журналистите с информационния реставраторски кът на втория етаж в сградата, както и с новата техника за представяне на видеоарт на съвременни автори, получена по проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Главният реставратор Марина Караиванова заедно с колегите си реставратори Марин Бекирски и Славена Зяпкова запознаха присъстващите с отделни аспекти на професионалните грижи, които ежедневно полагат за реставрацията и консервацията на богатото културно наследство, съхранявано от галерията. Специалистите обясниха и защо всеки етап в тяхната работа се документира и фотографира.
В хода на изпълнение на проекта ще се използват таблети за интерактивно представяне на експонатите вдруга сграда на галерията – Постоянна експозиция „Икони“. Специалното приложение за това в момента се изработва.
Проект №BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ се реализира по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” 2014-2021 г. чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Общата му стойност е 781 550 лева и трябва да приключи до 30.04.2024 г. Освен Градската художествена галерия в проекта на Община Пловдив участват също Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека „Иван Вазов“ и Общински институт „Старинен Пловдив“.