В ГХГ – Пловдив се провежда двугодишен обучителен курс за архитекти по опазване на недвижимо културно наследство

В конферентните зали на галерия „Капана“ и на Зала „2019“ ще се проведе Деветото издание на курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото културно наследство. Обучението с лектори от Франция и България стартира през септември 2022 г. и ще приключи с полагане на изпити през юни 2024 г. 

Курсът се организира от Националния институт за недвижимо културно наследство към МК и Центъра за висши науки „Екол де Шайо“ - Франция. Ръководител на проекта е арх. Радка Стефанова.

Междувременно от пресцентъра на Отдел „Култура, археология и културно наследство“ на община Пловдив съобщиха, че архитекти, възпитаници на „Екол де Шайо“, даряват безвъзмездно свои проекти за два знакови обекта в Стария град. Дарението в полза на ОИ „Старинен Пловдив“ ще позволи превръщането на къща „Нишанян“ в резидентен обучителен център и ще оптимизира функциите на аптека „Хипократ“.