Приключи възстановяването на мозаечните пана на Йоан Левиев, намиращи се в подлеза до Баня Старинна

На 4 август 2020 г. приключиха реставрационните работи по възстановяването на мозаечните пана на Йоан Левиев в подлеза до Баня Старинна. Работата започна след подаден сигнал от скулптора Цвятко Сиромашки до заместник-кмета Пламен Панов. Още същата вечер, заместник-кметът докладва на Кмета на Пловдив Здравко Димитров, а на следващата сутрин изпрати екип, който да направи оглед на място какви са пораженията. В инспекцията участваха директорът на Градска художествена галерия Красимир Линков и реставраторите Марин Бекирски и Марина Ненова, Нина Димовска – началник - отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив и представители на ОП „Чистота“.

Проблемите по мозайките в подлеза на Баня Старинна бяха причинени от замърсявания с различен произход, механично нанесени вреди и липсващи тесери. От повърхността на камъните бяха отстранени наслоявания от прах, екскреманти от лястовички, графити, петна и пръски от мазилки и бои. На места директно в мозайката бяха забити множество дюбели и видии. Мозайката е изградена само от естествени камъни. Липсващите тесери бяха възстановени със същите по вид, структура и цвят камъни, специално обработени в съответните размери. Реставрацията бе извършена от Марин Бекирски и Марина Ненова.

След три десетилетия в подлеза на Баня Старинна отново могат да се прочетат старите имена на Пловдив, изписани с разноцветни камъни. Каменните картини са подреждани преди 50 години от известния пловдивски художник Йоан Левиев и дълго време са били символ на историята и културния живот на града.

Всички мозайки ще бъдат експонирани по възможно най-добрия начин и в новия проект за цялостно обновяване на подлеза, подготвен от екипа на Кмета на „Централен“ Георги Стаменов, който ще бъде финализиран в края на лятото. Освен видеонаблюдението, което вече е монтирано, в дейностите е включено ново осветление, стъклени врати и отводнителна система. В новия проект, който ще превърне подлеза в красиво, чисто и уютно място е заложена климатизация, вентилация, асансьор и много други, като е предвидена дори възможност за използването на подлеза за културни събития.

Заместник-кметът Пламен Панов благодари на екипа на Градска художествена галерия за положения труд по възстановяването на мозаечните пана на Йоан Левиев. Той подчерта, че работата по възстановяването и консервацията на монументално изкуство на територията на община Пловдив ще продължи с пълна сила. За целта със заповед на кмета Здравко Димитров е сформирана комисия, която ще извърши всички необходими действия, в т.ч. локализиране на монументалното изкуство, изготвяне на опис на вид, размери, материал, техника, състояние. В резултата на работата на комисията ще бъде изготвен подробен доклад до заместник-кмета Пламен Панов с предписания и мерки за реставрация и консервация на всеки от обектите. В състава на комисията са включени гл. архитект на район Централен, директора на ГХГ, директора на РИМ Пловдив, уредника на къща –музей „Златю Бояджиев“ и експерт от отдел „Култура, археология и туризъм“.