Международна среща „Поглед назад с мисъл напред“ в Изложбена зала “2019”

В петък и събота, 22 и 23 ноември 2019 г., Пловдив бе домакин на международна среща „Поглед назад с мисъл напред“, организирана от Фондация „Пловдив 2019“ и Гьоте-институт България. В нея се включиха както местни културни оператори, така и международни специалисти и представители от други Европейски столици на културата, сред които Ливърпул, Пилзен, Пафос и Матера. Целта на срещата бе в края на годината на титлата да бъдат изведени ключови послания и анализ на проекта като цяло.

По този повод в града се събраха експерти и представители на различни столици на културата, за да дискутират водещите теми за бъдещето на инициативата. Преди началото на работните сесии екипът на Фондация „Пловдив 2019“ и международните гости Нийл Питърсън (Ливърпул 2008) и Иржи Сучанек (Пилзен 2015) се срещнаха с новия кмет на град Пловдив - Здравко Димитров. На срещата гостите представиха своя опит след годината на Европейска столица на културата и обсъдиха с управата на Пловдив какви са възможностите за продължаване и използване на натрупания капитал от инициативата.

Въвеждащият панел се състоя в най-новото пространство за култура в града – Изложбена зала “2019”, където своите приветствия поднесоха зам.-кметовете Стефан Стоянов и Пламен Панов.

Лекция за добрите примери за устойчиво наследство след инициативата „Европейска столица на културата“ изнесе Иржи Сучанек, директор на Пилзен 2015. Той даде примери от инфраструктурата, намесите в градска среда, икономически растеж, продължаващи фестивали и събития, нови международни партньорства и мрежи. Също толкова важно значение според него има и нематериалното наследство от Европейска столица на културата -промяната в имиджа на града и идентификацията на гражданите, включването на гражданите и емоционалния заряд и усещане.

На затворен уъркшоп с участието на местни културни оператори и участниците в срещата бе обсъдена ролята и участието на културните институти, комуникацията с общностите. По-късно резултатите бях представени в публичен панел. Културните институти фокусираха вниманието си върху по-тясната връзка помежду им, както и за насърчаването на т.нар. “креативна бюрокрация”. Представители на минали столици на културата препоръчаха на Пловдив да запази мотото и логото си. За водещия експерт Нийл Питърсън (Ливърпул 2008) промотиращите кампании за града в бъдеще трябва да акцентират върху мотото “Да останем заедно” и непременно да бъде съхранен капацитета на екипа и доброволческата общност.

На срещата бяха представени и данни за туристическия ефект на титлата. Снежана Костадинова от местна социологическа агенция, работила три години по вътрешния мониторинг за културните събития, показа категорична статистика за ролята на Европейска столица на култура и ръста в туристическите посещения, както и развиването на чувството за принадлежност и гордост от града. Интересен факт е, че 92% от анкетираните заявяват, че се гордеят с града си, а за 40% от тях гордостта е свързана с историята и културата на Пловдив. Друга важна статистика е, че процентът на хората, които относително често посещават културни събития от 2017 до 2018 нараства от 28,3 на 40,7%.

Изключително ползотворното партньорство между двете столици за 2019-а, Матера и Пловдив, бе представено като финал на интензивната двудневна среща от Росела Тарантино и Светлана Куюмджиева. Артистичните директорки, заедно с директор Програма Гина Кафеджиян, обявиха, че двата града ще продължат сътрудничеството си под мотото „Заедно за отворено бъдеще“. Наследството от инициативата ще бъде водещо и за двата града през следващите години.

Източник: Фондация „Пловдив 2019“