Профил на купувача Градска художествена галерия

Христос и самарянката
неизвестен автор
()
темпера върху дърво
51/38.7 см

Иконографската схема представя притча със следното съдържание: Исус Христос вървял

с учениците си към Ерусалим. Пътят му минавал през Самария. При град Сихар имало

кладенец. Апостолите отишли в града да купят храна, а Исус Христос седнал при кладенеца

да си почине. В това време една жена самарянка дошла при кладенеца. Христос й поискал

да пие, а жената му отговорила: „Как ти, който си юдеин, искаш вода от една самарянка?”

Този въпрос бил зададен, защото по онова време самаряните, които живеели на юг от

Галилея и на север от Юдея, не са израилтяни, а смес между асирийски преселници и

завареното от тях немногочислено израилско население. Самаряните са признавали само Мойсеевото петокнижие, без останалата част от Вехтия завет, и поради тази причина

враждували с юдеите.

          Тази среща се случила в навечерието на Пасха. Тя е част от смисъла на Христовото учение за истинската вяра, защото който пие вода от кладенеца, която всеки човек може да изповядва. Градска художествена галерия