Профил на купувача Градска художествена галерия

Св. Богородица Страдаща (Матер Долороза) със светци
неизвестен автор
()
темпера върху дърво
54/40 см

Иконите, илюстриращи темата за Св. Богородица Страдаща, се появяват още през ХІІ

век. През ХV век напълно разгърната иконографска схема на Страдащата Мадона

намира голямо разпространение в многобройните икони на критските иконописци.

Най-значими са тези на Андреас Рицос (1421-1492), роден в Кандия, днес Хераклион

на о. Крит. За тревненските художници от  ХІХ век този богородичен тип разкрива

директни заимствания от творчеството на италианския художник Гуидо Рени. Вероятно

срещата им с него е ставала благодарение на гравюрите, които са разпространени на

Балканите. Света Богородица е изобразена със сведена глава и скръстени ръце,

обърната надясно към миниатюрно изображение на кръстното разпятие на Исус Христос

на хълма Голгота. Над него в облаци е изобразен Бог Отец. Под централния образ са

изписани св. св. Петър и Павел с макета на Църквата в ръце и от двете им страни отците

на Църквата св. Никола и св. Василий.Градска художествена галерия