Профил на купувача Градска художествена галерия

Св. Богородица на трон
Апостолис Лонгианос Водениотис
(1772, 1775)
темпера върху дърво
61.5/44.5 см

Иконата е представител на едно своеобразно течение в православната живопис,

повлияно от западноевропейския стил Барок. В центъра на композицията е

представена Св. Богородица на трон с Младенеца, седящ в нейния скут. От двете

им страни има по един прав ангел. Над нея е сцената "Коронясването на Св.

Богородица от Св. Троица". В левия горен ъгъл е изписана сцената "Въведение

Богородично в храма", а отляво - "Благовещение". В долния десен ъгъл е "Сретение

Господне", а отдясно - "Успение Богородично".  Между двете сцени има голям

посветителски надпис на гръцки език и годината на изписването на творбата.

Изключително бравурните барокови рамки в композицията, както и сцената с

коронясването на Св. Богородица говорят за западните влияния върху мирогледа

на автора на иконата, Апостолис Лонгианос Водениотис. Той е родом от с. Лонго,

Воденско (Едеса). Живял в Солун, Гърция. Българин по народност.Градска художествена галерия