Профил на купувача Градска художествена галерия

Дейсис с апостоли (1)
неизвестен автор
()
темпера върху дърво
27/44 см

Иконостасът в Източното православие има многовековна история.Наименованието

идва от гръцки език. Това е каменна или дървена преграда, понякога и зидана,

която отделя наоса, централното пространство на храма, от неговата сакрална част -

олтара. Върху тази преграда в определен ред са монтирани икони и има орнаментална

декорация. Иконостасите се изграждат с традиционна задължителна архитектоника,

съобразена с изискванията на богослуженията и със символиката на храма.

Композицията на това съоръжение се основава на класическата ордерна система,

която дава възможност върху един основен ред от цокълни пана да се монтира друг,

който носи т.нар. Царски икони. Над тях има по-малки редове от апостолски и

празнични икони. Съоръжението завършва с венчилка, която съдържа кръстното

разпятие и други елементи.

Представеният тук малък иконостасен фриз от две части (непълен) е с апостолския чин

и Дейсиса, в който централното изображение е на Исус Христос, отляво е Св. Богородица,

а отдясно св. Йоан Кръстител. Дейсисът е свързан с молението и застъпничеството на

двамата пред Исус Христос - Върховен съдия, за спасението на човешките души в деня

на Страшния съд. Отдясно на Светата Дева е запазено изображението на един апостол,

а от страната на Кръстителя  на двама от дванадесетте Христови апостоли.Градска художествена галерия