Профил на купувача Градска художествена галерия

Възнесение Христово
неизвестен автор
()
ръчно оцветена гравюра
44.5/33 см см

Иконата илюстрира празника "Възнесение Христово", който се чества в четвъртъка на

шестата седмица след Великден. Действието се развива на фона на Елеонската планина.

Тук на 40-ия ден от възкресението си Христос завел своите ученици и им дал последно

наставление и благословия. Благославяйки на планината, Исус Христос е стъпил на дъга

от облаци, върху която има два ангела, а два са стъпили на земята под него. Той е пред-

ставен в цял ръст в синя дреха и загърнат в червен хитон, мандорлата му (сиянието около

него) му е в бяло. Наоколо излизат златни (оцветени в жълто) лъчи. На преден план са 

коленичили апостолите св. св. Петър и Павел. Отляво е правата фигура на Св. Богородица

в червен мафорий, зад нея се виждат четирима коленичили апостоли, както и още четирима

от дясната страна в жълти и сини облекла. Ореолите на всички са оцветени в жълто.

Гравюрата не е подписана, но по всяка вероятност е дело на Анастас Карастоянов, един от

най-добрите български възрожденски гравьори.Градска художествена галерия