Профил на купувача Градска художествена галерия

Възнесение Христово
неизвестен автор
()
темпера върху дърво
48/38 см см

В тази сцена присъствието на Св. Богородица не е канонично, защото тя не се споменава

в Деянията на апостолите, но още в раннохристиянското изкуство била включена в

композицията. Нейното присъствие тук е като свидетелство на въплъщението на Христа,

добил чрез нея човешки образ. На 40-ия ден от възкресението си Спасителят завел

своите ученици на Елеонската планина и тук им дал последните си наставления и

благословение. И както ги благославял, така постепенно започнал да се възнася.Градска художествена галерия