Профил на купувача Градска художествена галерия

Влизане в Ерусалим
неизвестен автор
()
темпера върху дърво
45/34 см см

В малката изящна икона е представено събитието, предхождащо Великден, наречено

"Влизане в Ерусалим", един от големите православни празници. На фона на хълмисто

възвишение и града Ерусалим, отляво е изписан Исус Христос на бяла ослица, а зад него

следват апостолите. Отдясно са посрещачите, ерусалимските граждани. В центъра върху

високо палмово дърво са се качили деца, които хвърлят палмови клонки, за да застелят

пътя на Месията, а на преден план други деца, които го застилат с дрехи.Градска художествена галерия