Профил на купувача Градска художествена галерия

Св. Георги увенчан на трон
Пахомий Зограф
(Втората половина на XVI век)
темпера на дърво
79.5/52/2.8 см см

Св. Георги е представен във военно облекло, седнал на трон. Той е изобразен на златен

фон. В дясната си ръка държи копие, а с лявата ръка   дръжката на меч, чийто

връх е обърнат нагоре. В горния десен ъгъл е изписан  небесен сегмент с благославящата

Божия десница. От лявата страна ангел увенчава мъченика с венец на победата. Макар

и доста рядка, темата за военния светец на трон е добре позната в средновековното

ортодоксално изкуство. Тук акцентът е върху триумфа на св. Георги, който след като е

извършил военните си и мъченически подвизи, получава божествена награда. Тази икона е

творба на Пахомий, художник, който вероятно е живял през втората половина на ХVІ век

и чието име, изписано в долната лява част на изображението, е било открито по време

на последната реставрация. Талантът на този иконописец ни кара да предположим, че той

е познавал добре големите художници от своето време: топлият колорит, прецизната рисунка,

леко удължените пропорции и омекотеното моделиране представят изискания висок стил на

своя автор. Идеализираното лице на светеца, както и отношението към реалистичния изказ

със стремеж към изграждането на обемна форма, разкриват влиянието на художника от

класическите постижения на ранните италиански майстори от ХІV-ХV век.Градска художествена галерия