Профил на купувача Градска художествена галерия


ОБНОВЕНА ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ ИКОНИ
ОБНОВЕНА ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ ИКОНИ
ул. Съборна 22, Откриване : 02.04.2019, 11:00 ч.

На 2 април 2019г. от 11.00 часа ще се състои официалното откриване на изцяло обновената експозиция „Икони“ към Градска художествена галерия - Пловдив. Тя се намира в сграда, специално проектирана за иконна галерия от арх. Никола Мушанов и колектив, на ул. „Съборна“ №22 в Стария град, в единен комплекс с църквата „Св.св.Константин и Елена“.
В откриването ще вземе участие авторът на новия експозиционен план чл.-кор. на БАН, проф. Иванка Гергова, доктор на изкуствознанието от Института за изследване на изкуството към БАН. Проф. Гергова ще запознае присъстващите с концепцията си, според която е подбрала и подредила иконите и църковните предмети в обновената постоянна изложба.
Освен иконната подредба изцяло е обновен и интериорът на залата. Променени са цветът на стените, системата на окачване на експонатите. В предверието е разположен богато илюстриран информационен раздел, съдържащ четири основни теми: „Християнският Пловдив“, „Църковно изкуство в Пловдив и Пловдивско“, „Икона“ и „Иконостас“. Реновирането на постоянната експозиция е извършено със средства от приходите на Градската художествена галерия. На предишен етап с финансовата подкрепа на Министреството на културата залата беше оборудвана с ново подходящо осветление и камери за наблюдение.

 Градска художествена галерия