Профил на купувача Градска художествена галерия


МЕТАФОРАИ
МЕТАФОРАИ
бул. Шести септември 179, Откриване : 14.09.2018, 18:00 ч.

24 СЕДМИЦА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО В "БАНЯ СТАРИННА"

МЕТАФОРАИ

Пространствени разкази от:
Баби Бадалов, Збинек Баладран, Оливие Вадро, Алберто Гарути, Правдолюб Иванов,
Иржи Кованда, Даниела Костова, Хуан Пабло Масиас, Маргерита Москардини,
Маурицио Нанучи, Делфин Рейст, Себастиан Ру, Мохсин Хараки и Ханс Шабус.

Куратори: Катя Ангелова и Алесандра Пожанти

 

Откриване: 14 септември, 2018 г., 18:00 ч.
14.09 – 14.10.2018 г.

Зали за съвременно изкуство, Баня „Старинна“, Пловдив
бул. “6-ти септември” 179 / www.arttoday.org
Изложбата ще бъде отворена за посещение:
вторник - неделя 14.00 -18.00 ч.

 

„В съвременна Атина средствата за обществен транспорт се наричат метафори (metaphorai). За да отидеш на работа или да се прибереш у дома, вземаш някакава „метафора“ – автобус или влак. И на историите можем да дадем това благородно название: те всекидневно пресичат и структурират местата, избират и правят връзки между тях, съставят изречения и маршрути от тези пространства“ (Michel de Certeau, Spatial Stories in The Practice of Everyday Life [Berkeley: University of California Press, 1984], 115).

Metaphorai е изложба, която се състои от 13 различни разказа, разгърнати в пространствата на пловдивската "Баня Старинна“. Тръгвайки от идеята на Мишел Де Серто, всеки от тези разкази, които бихме могли да назовем „метафори“, произлиза от местата, които пресичаме, структурираме, избираме и свързваме всеки ден, като по този начин творим изречения и маршрути, играещи ролята на знаци за всякакви пространствени измествания – синтактични, семантични и прагматични.

Всеки разказ предлага историята на собственото си движение и ни навежда на мисълта
за промяна в местоположението му. Разказът се съсредоточава върху това как самият
той преминава от една точка в друга, приспособявайки се към променящите се прос-
транствени характеристики и правила. Всеки от художниците в изложбата играе ролята
на наративна машина, вгражда собствения си жизнен опит, собствената си способност
за вслушване, търсейки съответствие на знанието, което запълва оставените от гра-
доустройството празнини. Авторите произвеждат набор от метафори и знаци, струк-
турирани чрез различни техники и наративни действия в изложбеното пространство.

Изложбата Metaphorai е наративно средство, чиито автори са художници, читатели на
града. Докато се разхождат, те се движат, пътешестват, намират и записват разкази,
измислят множество метафори, които отприщват един животворен поток от знаци, а
не път за бягство от действителността: „Голямата и единствена грешка се заключава
в мисленето, че пътят на бягството води към бягство от живота – бягство по посока
на въображаемото и изкуството. Напротив, да избягаш означава да произвеждаш
действителното, да създаваш живот, да намираш оръжие“.
(Deleuze G, Parnet C., Dialogues, Columbia Univ. Press, 1989)
Проектът е част от програмата на Пловдив 2019 - Европейска столица на културата.Градска художествена галерия