Профил на купувача Градска художествена галерия


CU TENDA – ИСТОРИИ С АРОМЪНИТЕ
CU TENDA – ИСТОРИИ С АРОМЪНИТЕ
ул. Артин Гидиков 11, Откриване : 31.07.2018, 18:00 ч.

 

CU TENDAИСТОРИИ С АРОМЪНИТЕ 

Пътуваща изложба в Градска художествена галерия, Пловдив –

Eкспозиция Мексиканско изкуство

31 юли – 27 август 2018

На 31 юли пътуващата изложба CU TENDA – ИСТОРИИ С АРОМЪНИТЕ пристига в България и ще гостува в Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“ на Градска художествена галерия - Пловдив.

Изложбата е изработена от екип на Националния музей на румънския селянин в Букурещ (Румъния), а събитието е организирано в партньорство с ПУ „Паисий Хилендарски“ и Фондация „Стойна Кръстанова“. Изложбата предлага поглед към една от старите култури на Балканите – тази на аромъните – чрез въображаемия свят на общността и следите и спомените, вписани в картата на Балканите. Аромъните са известни също така с имената власи, куцовласи, балкански румънци или южнодунавски румънци и могат да се разглеждат като въплъщение на балканския човек (hommo balcanicus). Със съхраняването на езика и традициите си те обогатяват историята и културата на югоизточна Европа и живата памет на земите, през които са минали.

Оформена като визуален разказ, изложбата CU TENDA – ИСТОРИИ С АРОМЪНИТЕ реконструира символния пласт на паметта и фрагменти от културата на аромъните като част от общия въбражаем свят на балканските култури в движение. Това се случва чрез свидетелства, лични разкази, текстове и елементи от материалното и нематериалното наследство. Тръгвайки от спомена, запечатан в снимка (свидетел на отминалото), и внушението на предмети от културното наследство на общността, ние разкриваме на публиката серия от визуални и звукови въздействия и архаични обекти, характерни за културата на аромъните.

Откриването на изложбата ще е съпроводено с концерт на Румънската група за балканска импровизаторска музика multumult. Заповядайте на 31 юли от 18:30 часа в експозиция Мексиканско изкуство, ул. Артин Гидиков № 11. Пловдивската публика ще може да разгледа изложбата CU TENDA – ИСТОРИИ С АРОМЪНИТЕ до 27 август 2018г.

Куратор/координатор: Лила Пасима

Асистент куратор: Космин Манолаке

 

Времетраене: 31.07.2018 - 27.08.2018

Работно време: Понеделник – Петък: 9:30 - 18:00 часа

Събота: 10.00 – 18.00ч.

Изложбата е част от проект "CU TENDA" - STORIES, IMAGES AND SOUNDS ON THE MOVE, който е съфинансиран по програма Творческа Европа на ЕС, координатор на проекта Национален музей на румънския селянин в партньорство с ПУ „Паисий Хилендарски“ (Пловдив, България), Център за междукултурен диалог (Куманово, БЮР Македония) и Обсерватория за социални изследвания (Триказе, Италия).

 

 

CU TENDA – STORIES WITH AROMANIANS

Itinerant exhibition at City Gallery of Fine Arts Plovdiv

July 31st – August 27th 2018

 

 

 

On  July 31st, the travelling exhibition CU TENDA – STORIES WITH AROMANIANS arrives in Bulgaria at City Gallery of Fine Arts Plovdiv - House of Mexican Art. 

 

The exhibition, designed by the National Museum of the Romanian Peasant from Bucharest, Romania and organized in partnership with ”Paisii Hilendarski” University Plovdiv and Foundation ”Stoyna Krastanova”, proposes an insight into the imaginary of a culture that has symbolically shaped the cultural map of the Balkans.

Aromanians, also known as Vlachs, Kutso-Vlachs, Macedo-Vlachs, Balkan Romanians, or South-danubian Romanians are seldom referred to as the embodyment of hommo balcanicus. Their mobility and opening, along with the preservation of their language and customs have enriched the dynamics of the South-Eastern European history and the living memory of the lands through which they have passed.

Designed as a visual essay, the exhibition CU TENDA – STORIES WITH AROMANIANS reconstructs symbolically and fragmentarily through testimonies, self-representations, texts and elements of material and immaterial heritage, the imaginary of the Aromanian world as part of the imaginary of the Balkan cultures in constant movement. Starting with the memory of the image-as-witness and the power of suggestion of the objects that build the community’s heritage, we reveal to the public a series of visuals, sounds and archetypal objects that have become iconic for the Aromanian community, as well as a series of relationships within the archaic world.

The opening event including a concert of Balkan improvisation music from the experimental Romanian group multumult,  will take place at City Gallery of Fine Arts Plovdiv - House of Mexican Art (11 Artin Gidikov St., 4000 Plovdiv Old Town) on the 31st of July, at 18.30h. The public from Plovdiv is invited to explore the Aromanian stories, images and sounds of CU TENDA exhibition until August 27th.

 

 

Curator / coordinator: Lila Passima, Assistant curator: Cosmin Manolache

Location: City Gallery of Fine Arts Plovdiv – Mexican Art Collection, 11 Artin Gidikov St., 4000 Plovdiv Old Town

Running period: 31.07.2018 - 27.08.2018

Opening hours: Monday to Friday - 9:30 - 18:00; Saturday – 10:00 – 18:00; closed on Sunday

 

The exhibion is part of the European project "CU TENDA" - STORIES, IMAGES AND SOUNDS ON THE MOVE is co-founded by the Creative Europe Program of the European Union and coordinated by the National Museum of the Romanian Peasant in partnership with"Paisii Hilendarski" University from Plovdiv, the Association Center for Intercultural Dialogue – Kumanovo from the Republic of Macedonia, ORS Osservatorio ricerca sociale. Centro Studi, Politiche e Ricerche Sociali, Italy.

 

 

 

 

 

 Градска художествена галерия