Профил на купувача Градска художествена галерия


ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ
ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ
ул."Княз Александър I" № 15, Откриване : 15.06.2017, 19:00 ч.

Автори на визуална реклама показват свои художествени творби в Градската галерия

От 16 до 28 юни на първия етаж в Залите за временни експозиции на Градска художествена галерия – Пловдив (ул.“Княз Александър I“ № 15) на разположение на публиката е изложбата „Пресечни точки”. Тя се провежда в рамките на 18-ия фестивал на комуникационните агенции в България – най-голямата ежегодна проява на българските специалисти в областта на рекламата. Изложбата съдържа авторски творби на 13 художници, които работят в рекламни агенции, но не губят своята мотивация да създават свободни художествени произведения, различни от всекидневната си работа.

 Градска художествена галерия