Профил на купувача Градска художествена галерия

Брой хора в ГХГ: 25 Скролирайте и изчакайте да се заредят следващите обекти

Красимир Линков
(директор)

 

За контакти:
тел: 032/ 62 24 34
e-mail: ghgpl1952@gmail.com

Моника Роменска
(уредник)

 

За контакти:
тел: 032/ 62 87 45
e-mail: ghgpl1952@gmail.com

Гергана Мерджанова
(експерт Програми и проекти)

 

За контакти:
тел: 032/ 62 24 34
e-mail: ghgpl1952@gmail.com

Мариана Китипова
(връзки с обществеността)

 

За контакти:
моб. тел: 0879 365 027
тел: 032/ 20 74 10
e-mail: ghgpl1952@gmail.com

Ива Кехайова
(счетоводител)

 

За контакти:
тел: 032/ 62 24 34
e-mail: ghgpl1952@gmail.com

Йоана Атанасова
(уредник)

 

За контакти:
тел: 032/ 62 24 34
e-mail: ghgpl1952@gmail.com


Градска художествена галерия