Профил на купувача Градска художествена галерия

 

От една година в Градска художествена галерия – Пловдив действа ателие за реставрация и консервация, което тя успя да разкрие и обзаведе със средства от своя бюджет. В него двама способни млади реставратори възстановяват първоначалния блясък на картини, икони, керамика, мозайки, скулптури от богатия фонд на галерията. А наскоро по поръчка на отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив почистиха и реставрираха успешно ценни мозайки от Йоан Левиев. Предстои им работа и по възстановяването на красивото сграфито от Георги Божилов – Слона върху фасада в подстъпите на Стария град.Но освен професионални умения дейностите изискват и скъпо струващи материали и прецизно техническо оборудване. С финансова помощ от Министерството на културата по спечелен проект „Консервационно - реставрационни материали в помощ за реставрацията“ Градската галерия се сдоби с каутер, компресор и аерограф. С каутера, специално разработен за нуждите на реставрацията, се приглаждат лепежи по икони и картини. Финото регулиране на температурата и малката площ на гладене осигуряват много внимателен подход към произведенията, които се реставрират. С новопридобитите компресор и аерограф пък се пулверизира лаковото покритие върху повърхността на ценните живописни и иконописни произведения. С новата техника се подкрепят усилията на реставраторите Марин Бекирски и Марина Ненова върху подготовката на творби от живописния фонд на Градската галерия за предстоящото обновяване на Постоянната експозиция на ул. „Съборна“№14 А, чийто ремонт приключва скоро.

 

 

 Градска художествена галерия