Профил на купувача Градска художествена галерия

 

Откриването на изложбата "И ангелите ходят на баня" събра многобройна публика от приятели, фотографи и ценители на изкуството на двете авторки на проекта Мария Джелебова - фотография и Силвия Митовска - керамика. Изкуствоведът Борис Данаилов откри изложбата им в "Баня Старинна" и я определи като едно от най- значимите арт събития за годината в Пловдив и страната.
Бели фотографии с деликатни оптически ефекти, при които декоративни фигурки на ангели се появяват и изчезват, за да бъдат заместени от бели хапчета. Бели порцеланови налъми, с които невидими същества безшумно се изкачват по купола на Банята, пораждат свободни асоциации за безплътния свят на душите, които ни дават знак с познатия битов предмет, за да улеснят контакта ни с нематериалното.
Изложбата може да се види всеки ден в Залите за съвременно изкуство "Баня Старинна" на бул. "Шести септември" №179. от 11 до 19 часа.

 

 

 

 

 

 

 

 Градска художествена галерия