Профил на купувача Градска художествена галерия

 

Млад график от Испания гостува в Градска художествена галерия - Пловдив до 10 юли 2018г. В Залите за временни експозиции на ул. "Княз Александър I"№15 ценителите на изкуството могат да се запознаят с творческия свят на Чабиер Алконеро (Xabier Alconero), който се представя за първи път в България. Експонирани са 25 гравюри на баския график, създавани през изминалите две години, които дава представа за неговите търсения и артистични експерименти.

Чабиер Алконеро е роден през 1990г. в Дуранго (Баския), Испания, но по настоящем живее и работи в Мадрид. В испанската столица е завършил „Комуникация и аудиовизуална продукция“. Работи и експериментира в различни сфери: фотография, режисура на късометражни и анимационни филми. Издал е книга със своя поезия, ръководи и екип за организиране на културни събития със собствен бранд DISASTER.
От 2016 г. Алконеро експериментира с техники в изобразителното изкуство и фотографията и тяхното смесване, но предпочита да твори главно в техника гравюра, която намира за аналитична и едновременно с това - интуитивна .
Неговата колекция от гравюри "Мадрид", реализирани между 2016 и 2017, представя реални места, чувства, спомени и драматични моменти от неговия живот. Творбите на Алконеро имат за цел да пресъздадат емоцията, която авторът е изпитал в момента на създаването им, с такава детайлност, че и самият зрител да долови и почувства същото вълнение, през което той е преминал.
Голяма част от гравюрите създават носталгично насторение. Преобладаващите цветове са сиво, охра и черно. Всяка творба сама по себе си има сюжет, а заедно в колекция графиките разказват истински истории - историите на Чабиер Алконеро. Все пак авторът оставя на зрителя възможността сам да интерпретира значението на формите и цветовете и да се остави на тяхното въздействие в момента на съзерцаването им.
През 2018г. на автора му предстоят няколко изложби и културни събития, свързани с тази
колекция от гравюри, които ще се състоят на различни места в Испания, а също в Люксембург, Брюксел и други европейски градове.


Young Spanish artist's graphic works exhibited at the City Art Gallery of Plovdiv
From 21 June to 10 July 2018 the City Art Gallery of Plovdiv presents the young artist from Spain, Xabier Alconero, who shows his art for the first time in Bulgaria. Art lovers can see 25 engravings by the Basque graphic artist, created over the past two years. They are displayed in the Temporary Exhibition Halls at 15 Knyaz Alexander St.
Xabier Alconero was born in 1990 in Durango (Basque Country), Spain, but now lives and works in Madrid, where he got a Degree in Communication and Audiovisual Production. He works and experiments in different areas, such as photography and production of short films and animated movies. He has had his own poetry book published and is now Director General of DISASTER - a team for organizing cultural events.
Since 2016 Alconero has experimented with various fine art and photographic techniques by mixing them, but he prefers the engraving technique as he finds it to be both analytical and intuitive.
The Madrid collection of engravings, made in 2016 and 2017, presents real places, feelings, memories and dramatic moments of Alconero's life. The artist's works reflect his emotions at the time of their creation in such detail that viewers can sense and feel the same emotions.
Most engravings bring a mood of nostalgia. The prevailing tones are grey, ochre and black. Each work tells a story of its own, and as a collection the graphic works narrate real-life stories - the stories of Xabier Alconero. And yet, the artist leaves the viewers an opportunity to interpret the meaning of shapes and colours and enjoy the effect while contemplating them.
In 2018 this collection of engravings is going to be shown at a few more exhibitions and cultural events in Spain, Luxembourg, Brussels and in other European cities as well.

 

 

 


 


 

 Градска художествена галерия