Профил на купувача Градска художествена галерия

Апостолис Лонгианос Водениотис (1772, 1775)

От с. Лонго, Воденско (Едеса). Живял в Солун. Българин по народност.

Градска художествена галерия