Профил на купувача Градска художествена галерия

Утагава Кунийоши (1797 - 1861)

Утагава Кунийоши е един от най-известните майстори на ксилографията в началото и средата на 19 в. Той има голяма школа с ученици , които изпълняват неговите поръчки. Гравюрите му са описателни и това ги превръща в истински художествен паметник на на средновековния живот в Япония.

Градска художествена галерия