Профил на купувача Градска художествена галерия

Енчо Пиронков (род. 9.ХI.1932 г.)

ПИРОНКОВ, ЕНЧО СТОЕВ Роден на 9.XI.1932 г. в с. Розовец (Пловдивско). Няма завършено академично художествено образование. Член на СБХ от 1960 г. Живописта му се отличава с пределна експресия на пластичния и идейно-образен език. Принадлежи към поколението художници от 60-те и 70-те години, което отвърждава нов възглед по отношение на догмата и колорита. Живее в София. Библ.: Джурава Акс., Енчо Пиронков., С., 1984 г.


Градска художествена галерия