Профил на купувача Градска художествена галерия

Румен Кузманов Манолов (6.03.1964 - ?)

Член на СБХ от 1994 г.

Харбалиев, Вл., "Оригинално развитие на творческата енергия", в. "Арт клуб", бр. 15 /48/, 1-15. 08.1996 г., /год. 3/, Пловдив.

Репродукции на автора


Градска художествена галерия