Профил на купувача Градска художествена галерия

Владимир Димитров (1.02.1882 - 29.09.1960)

Военен художник през Балканската /1912-1913 г./ и Първата световно война /1914-1918 г./. Член на СБХ от 1945 г. През 1924 г. се установява в с. Шишковци / Кюстендилско/, където прекарва почти целия си живот. Майсторът е един от най-ярките представители на Движението за родно изкуство, свързано с българския фолклор и народна традиция. Живописта му е характерна с чисти цветове, експресивна диформация на натурата, контраст между топли и студени тонове и др., повлияна от постиженията на западноевропейския постимпресионизъм.

Владимир Димитров - Майстора "Разговори, писма, спомени", С., 1972 г. Аврамов, Д., "Майсторът и неговото време", С., 1989 г.


Градска художествена галерия