Профил на купувача Градска художествена галерия

Станимир Видев (27.03.1957 - ?)

Член на СБХ от 1985 г. Работи експресивна фигуративна и абстрактна живопис.

Енев, Н., "Самостоятелната изложба на Станимир Видев", сп. Изкуство, 1988 г., кн. 5, стр 18; Грозданов, Д., "Станимир Видев", сп. Пламък, 1988 г., кн. 6, стр. 173

Репродукции на автора


Градска художествена галерия