Профил на купувача Градска художествена галерия

Надежда Филипова Кутева (11.01.1946 - ?)

Специализира в "Corcoran School of Art" - Вашингтон, САЩ през 1981 г. Член на СБХ от 1976 г. Работи в областта на стенописа и кавалетната живопис. Рисува фигурални композиции, инспирирани от традициите на българския фолклор.

Млади български художници, кн. 2, С., 1978 г.; TBA /International Biographical Centre/, Cambridge, England, 1994, 23 edition.

Репродукции на автора


Градска художествена галерия