Профил на купувача Градска художествена галерия

Ярослав Франтишек Вешин (23.05.1860 - 9.05.1915)

Живее в Мюнхен до 1897 г., а след това е поканен за преподавател в ДРУ (НХА) - София (1897 -1904). Член на Дружеството "Съвременно изкуство" и на Съюза "Лада". Пръв председател и почетен председател на Съюза "Лада". Има голям принос за развитието на българския пейзажен, батален и битов жанр.

Цончева, М., "Ярослав Вешин - живот и творчество", С., 1955 г.; Михалчева, Ир., "Портретът в българската живопис", част 1, С., 1968 г.; Динова-Русева, В., "Идейност и стилистика в живописта на Ярослав Вешин", сп. на БАН, 1980 г., кн. 3, стр. 75

Репродукции на автора


Градска художествена галерия