Профил на купувача Градска художествена галерия

Константин Величков (1855 - 3.11.1907)

След Освобождението е депутат в Областното събрание и директор на Просветата в Източна Румелия. до Стамболовото управление. После емигрира в Италия. През 1895 г. се връща в България и е назначен за министър на народната просвета (1895 - 1899). Внася законопроект за основаване на ДРУ (НХА) в София. Редактор на сп. Летописи (1889 - 1905), сп. Художник и други. Член основател на Дружеството за поддържане на изкуството в България. Рисува предимно портрети и фигурални композиции.

Василев, Ст., "Константин Величков - личност и творчество", С., 1947: Юрков, Д., "Константин Величков (спомени)", С., 1922 г.

Репродукции на автора


Градска художествена галерия