Профил на купувача Градска художествена галерия

Димитър Кирилов Буюклийски (9.09.1943 - ?)

Член на СБХ от 1970 г. Работи фигурални композиции с геометрична стилизация.

Василева, М., сп. Проблеми на изкуството, 1990 г., кн.2, с. 3; Драгомирецка, В., сп. Изкуство, 1975 г., кн. 8, стр. 34, Млади български художници 1973-1975 г., кн. 2, С. , 1978 г.

Репродукции на автора


Градска художествена галерия