Профил на купувача Градска художествена галерия

Асен Илиев Белковски (22.01.1879 - 14.09.1957)

През 1905 г. работи в ателието на Хайнрих Книр в Мюнхен. В началото на 1906 г. постъпва в Държавната академия за изящни изкуства в Париж при проф. Леон Бона и проф. Оливие Мерсон. Завръща се в България през 1907 г. Става член на ДЮХБ и Съюза "Лада". Член-основател на Дружество "Родно изкуство". Занимава се с реставрация и художествена критика, литературни преводи, поезия. Рисува портрети и пейзажи. Един от основоположниците на пейзажния жанр в България

Кръстев, К., "Асен Белковски" (монография), С. 1955 г.

Репродукции на автора


Градска художествена галерия