Профил на купувача Градска художествена галерия

Иван Николов Кирков (1.01.1932 - ?)

Работи като сценограф в Сатиричния теьтър - София /1965-1967 г./, доцент /1982 г./ и професор /1985 г./ във ВИИИ "Николай Павлович" /НХА/ - София. Член на СБХ от 1957 г. Работи монументални изкуства, илюстрация и оформление на книгата. Един от художниците, които през 60-те и 70-те утвърждават нов пластически възглед по отношение на формата е колорита.

Маразов, Ив., "Иван Кирков", С., 1977 г.


Градска художествена галерия