Профил на купувача Градска художествена галерия

Елена Карамихайлова (6.12.1875 - 30.04.1961)

Творчеството и е повлияно от френския импресионизъм. Работи във всички жанрове на живописта с предпочитание към фигуралната композиция и натюрморта. Член на Дружеството "Съвременно изкуство", на Дружеството "Родно изкуство", на Съюза "Лада" и на СБХ от 1945 г.

Василев, Ас., Михалчева, Ир., "Елена Карамихайлова", С., 1956 г.; Каменова, Д., Димитрова-Тасева., М., "За първите български художнички", сп. "Изкуство", 1988г., кн. 3, стр. 18-24.

Репродукции на автора


Градска художествена галерия